Arbejde hos boligadvokat

Min kone og jeg valgte at gifte os i en ret ung alder, mens vi endnu var i gang med vores studier. Min kone læste jura, som er et fag, jeg tidligere anså for at være temmelig tørt og kedeligt, men det mener jeg nu ikke længere, for der er mange spændende opgaver for en advokat.

Lige efter færdiggørelsen af sit studium fik min kone ansættelse hos nogle advokater i Frederikshavn, og det var ikke specielt praktisk, idet vi selve boede i Aalborg dengang, så hun havde en del transporttid til og fra arbejdet.

Men hun var godt tilfreds med de arbejdsopgaver, hun som advokatfuldmægtig blev tildelt i firmaet. Hun blev ret hurtigt en rutineret og ganske efterspurgt boligadvokat i Frederikshavn, men over tid kom hun nu til den konklusion, at det arbejde var lige lovlig trivielt og uden de store udfordringer. Se mere her: http://www.hjulmandkaptain.dk/privat/fast-ejendom.aspx

Derfor sadlede hun om, da hun havde udstået sin tid som fuldmægtig og kunne kalde sig advokat. Hun blev tilbudt partnerskab hos nogle advokater i Aalborg, og det var selvsagt et fristende tilbud, fordi hun så også ville spare en del tid på transport.

I det advokatfirma har hun nu arbejdet i snart otte år, og hun er godt tilfreds med de mange forskelligartede sager, hun arbejder med. Hun taler tit om den periode, da hovedparten af hendes opgaver bestod i trivielle hushandler, og den situation vil hun bestemt ikke tilbage i, så de boligsager, der kommer til advokatfirmaer, gør hun alt hvad hun kan for at undgå.

Categories: Diverse

One Comment

Leave a Comment